stanowisko do spraw działalności gospodarczej i kadr

1) prowadzenie ewidencji wpłat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2) przygotowywanie materiałów do sprawozdawczości w zakresie ustalania wpłat oraz nadpłat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
3) przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
4) realizacja zadań z zakresu handlu wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5) prowadzenie spraw z zakresu kadr pracowniczych Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Miejskiego ,
7) prowadzenie procedury naboru na wolne stanowiska pracy,
8) współpraca ze stanowiskiem ds. płac
9) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – DG.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2015 23:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1148
08 lutego 2018 08:11 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:43 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
22 grudnia 2016 13:42 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany