Wniosek CEIDG -1 o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej i wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kod RWA

7330

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym, z własnoręcznym podpisem, lub elektronicznie za pośrednictwem platformy - www.ceidg.gov.pl

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej – pokój nr 2, tel. (62) 74 13 013 wew. 32

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw działalności gospodarczej i kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2020 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Jura
Ilość wyświetleń: 65
17 marca 2020 14:52 (Magdalena Jura) - Aktualizacja danych sprawy.
17 marca 2020 14:50 (Magdalena Jura) - Aktualizacja danych sprawy.
17 marca 2020 14:49 (Magdalena Jura) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany