Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA

7340

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia.
Do wniosku należy dołączyć: 
pisemne oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. wydane na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Komórka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. działalności gospodarczej – pokój nr 5, tel. (62) 74 13 013 wew.33

Opłaty

Opłata uiszczana jest w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń które zgodnie z powyższym wynoszą :

43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )

175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia


Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie.

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm. )
Uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy Dobrzyca  z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dobrzyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę w zależności od rodzaju zezwolenia.

Druki:
Można skorzystać z formularza przygotowanego przez Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 kwietnia 2015 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw działalności gospodarczej i kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Bielarz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2015 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Bielarz
Ilość wyświetleń: 859
17 czerwca 2016 14:28 (Maria Bielarz) - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2016 14:26 (Maria Bielarz) - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2016 14:25 (Maria Bielarz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany