Przyznanie zasiłku szkolnego

Kod RWA

4461

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
  2. Dokumenty potwierdzające zaistnienia zdarzenia losowego.

Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić u Inspektora ds. oświaty celem sprawdzenia kompletności wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:

Inspektor ds. oświaty – pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

wydanie decyzji

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz. 256, poz. 2572 j.t. z późn. zm.),
  2. Uchwała Nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzyca.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego powinny złożyć wniosek wraz z dokumentami w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

 

Druki: wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 kwietnia 2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2015 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Fabisz
Ilość wyświetleń: 676
02 czerwca 2015 14:25 Mariola Fabisz - Aktualizacja danych sprawy.
02 czerwca 2015 12:03 Mariola Fabisz - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja
29 kwietnia 2015 10:07 Mariola Fabisz - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany