Przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Dobrzyca

Kod RWA

4463

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Dobrzyca.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:
Inspektor ds. oświaty – pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Posiedzenie Komisji odbywa się do 15 października danego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz. 256, poz. 2572 j.t. z późn. zm.),
  2. Uchwała nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Dobrzyca”.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

termin składania wniosków od 31 lipca danego roku kalendarzowego.

Druki:
wniosek dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, rodzica lub prawnego opiekuna; trenera, organizacji pozarządowej lub innej osoby,

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 kwietnia 2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2015 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Fabisz
Ilość wyświetleń: 1033
02 czerwca 2015 14:23 (Mariola Fabisz) - Aktualizacja danych sprawy.
02 czerwca 2015 11:27 (Mariola Fabisz) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja
02 czerwca 2015 11:21 (Mariola Fabisz) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja
Zatrzymaj banner przewijany