ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) i/lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gmina Dobrzyca

ul. Rynek 14

63-330 Dobrzyca

pokoj nr 4

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Formularz zgłoszenia zbiornika bezodplywowoego lub przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć po oddaniu urządzenia do użytkowania

Podstawa prawna

Na podstawie  art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednoloty Dziennik Urzędowy  z 2013r pozycja 1399. ze zmianami)

Tryb odwoławczy

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.06.2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko ds. gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Hanna Grad-Banaszyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2015 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Grad - Banaszyńska
Ilość wyświetleń: 994
08 czerwca 2015 14:49 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Aktualizacja danych sprawy.
08 czerwca 2015 14:07 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Dodanie załącznika.
08 czerwca 2015 14:06 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany