Zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Kod RWA

6140

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony druk wniosku

2. Kserokopia książeczki zdrowia psa z danymi osobowymi Właściciela i nr identyfikacyjny spa

3. Kserokopia akuatlnego świadectwa szczepienia psa przeciw wściekliźnie

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego
pok. nr 4, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Opłata skarbowa 82,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca
Sposób załatwienia sprawy:
wydanie decyzji

Podstawa prawna

1.  Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

2. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.)

3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 687)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca – 7 dni od dnia otrzymania decyzji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2019 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 250
30 stycznia 2019 14:18 (Paulina Włodarczyk) - Dodanie załącznika.
30 stycznia 2019 14:18 (Paulina Włodarczyk) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany