Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Kod RWA

6727

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony druk wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego
pok. nr 3, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Opłata skarbowa 17,00 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto: BS Dobrzyca 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłokim nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

1. Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

2. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca.

Tryb odwoławczy

Brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 08:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 293
30 czerwca 2020 11:16 (Paulina Włodarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
30 czerwca 2020 11:11 (Paulina Włodarczyk) - Dodanie załącznika.
30 czerwca 2020 11:11 (Paulina Włodarczyk) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany