Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kod RWA

6727

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony druk wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego
pok. nr 3, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Opłata skarbowa 70,00 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto: BS Dobrzyca 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca
Sposób załatwienia sprawy:
wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

2. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

Tryb odwoławczy

Brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 281
01 lipca 2020 11:24 (Paulina Włodarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
30 czerwca 2020 11:11 (Paulina Włodarczyk) - Dodanie załącznika.
30 czerwca 2020 11:11 (Paulina Włodarczyk) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany