Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Kod RWA

5351.1.

Jednostka prowadząca

Inne informacje

UWAGA:

  1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
  2. Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zastępca kierownika USC
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2020 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Jura
Ilość wyświetleń: 89
17 marca 2020 14:40 (Magdalena Jura) - Dodanie załącznika.
17 marca 2020 14:40 (Magdalena Jura) - Usunięcie załącznika.
17 marca 2020 14:39 (Magdalena Jura) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany