Zastępca kierownika USC

1. sporządzanie aktów urodzeń, zgonów i zawartych małżeństw oraz zgłoszeń o uznaniu dziecka,
2. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
3. przyjmowanie zapewnień i wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności , które według prawa wyłączają zawarcie małżeństwa,
4. wpisywanie postanowień sądowych o ustaleniu treści aktu, jeżeli akt nie został sporządzony,
5. wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń,
6. dokonywanie wzmianek dodatkowych i przepisów w księgach stanu cywilnego,
7. zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego i biur ewidencji ludności o sporządzonych aktach,
8. prowadzenie akt zbiorowych, skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego i innych pomocy kancelaryjnych,
9. organizowanie świeckich obrzędów stanu cywilnego we współdziałaniu z organizacjami społecznymi i innymi zainteresowanymi instytucjami i zakładami pracy,
10. przyjmowanie oświadczeń od kobiet rozwiedzionych o powrocie do poprzedniego nazwiska,
11. wpisywanie treści wypisu aktu stanu cywilnego z utraconej księgi,
12. wydawanie decyzji o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego,
13. wpisywanie decyzji o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
14. wpisywanie postanowień sądowych o ustaleniu treści aktu urodzenia dzieci nieznanych rodziców,
15. wpisywanie postanowień sądowych o uznaniu za zmarłego i o stwierdzeniu zgonu,
16. sporządzanie aktów urodzeń i zgonów, które nastąpiły za granicą,
17. sporządzanie aktów urodzeń i zgonów obywateli polskich zamieszkałych za granicą,
18. wpisywanie aktów stanu cywilnego, sporządzonych za granicą w polskich urzędach konsularnych,
19. wydawanie zaświadczeń i prowadzenie rejestru zaświadczeń,
20. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
21. współpraca ze stanowiskiem d.s. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz zastępstwo w tym zakresie,
22. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza .
Teczki spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego oznacza się symbolem – USC,

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1457
08 lutego 2018 07:52 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:52 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2018 13:05 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany