Skarbnik

1/ opracowywanie projektów budżetu Gminy,
2/ kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych oraz podpisywanie innych dokumentów
i umów związanych z realizacją dochodów i wydatków budżetowych
a także pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
3/ wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
4/ opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
5/ opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej
Gminy, zgłaszanie swoich propozycji Radzie Miejskiej,
6/ realizacja ustaw o dochodach i finansach gmin, podatkach i opłatach
lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej,
7/ kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz sołectw,
8/ prowadzenie księgowości i ewidencji majątku,
9/ nadzorowanie stanowisk Pion Budżetu i Finansów
10/ wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza .

Teczki spraw załatwianych przez Skarbnika Gminy oznacza się symbolem – Sk.

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 16:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1535
08 lutego 2018 07:51 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2018 13:04 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:07 (Ewa Wasielewska) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany