stanowisko d.s. kancelaryjno-technicznych

1) prowadzenie kancelarii,
2) udzielanie interesantom informacji o kompetencjach organów
i instytucji,
3) prowadzenie obsługi socjalnej Urzędu,
4) obsługa centrali telefonicznej,
5) prowadzenie ewidencji obecności i ewidencji urlopów,
6) prowadzenie rejestru delegacji i przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych,
7) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Gminy,
8) prowadzenie obsługi gospodarczej, zaopatrzenie Urzędu
w niezbędne materiały biurowe, sprzęt przeciwpożarowy, instrukcje i informacje BHP i środki utrzymania czystości,
9) dbałość o przestrzeganie w Urzędzie Miejskim zasad bhp i p/poż
10) współpraca ze stanowiskiem do spraw obsługi kasy, opłat
i podatków oraz zastępstwo w tym zakresie,
11) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – KT.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 16:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 897
08 lutego 2018 08:00 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2018 13:05 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:14 (Ewa Wasielewska) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany