stanowisko do spraw księgowości podatkowej:

1) prowadzenie ewidencji wpłat podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,
2) powadzenie ewidencji wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
3) prowadzenie ewidencji wpłat czynszów dzierżawnych i opłat za wieczyste użytkowanie oraz opłat za zajecie pasa drogowego,
4) przygotowywanie materiałów do sprawozdawczości w zakresie ustalania wpłat, zaległości i nadpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie oraz opłat za zajecie pasa drogowego,
5) terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe i niepodatkowe,
6) sporządzanie odpisu tytułu wykonawczego oraz wydawanie tzw. dalszego tytułu wykonawczego,
7) ścisła współpraca ze służbami egzekucyjnymi Urzędu Skarbowego w zakresie realizacji tytułów wykonawczych skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji poprzez kierowanie zapytań o stopień realizacji tytułów wykonawczych,
8) przygotowywanie dokumentów i występowanie do sądów o wpis hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia należności,
9) współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków oraz zastępstwo w tym zakresie,
10) współpraca ze stanowiskiem do spraw obsługi kasy, opłat i podatków oraz zastępstwo w tym zakresie
11) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – Kpod.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2015 23:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 974
08 lutego 2018 08:02 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2018 13:06 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 stycznia 2017 09:45 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany