stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych

1) wybór trybu zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
2) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
3) przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem przetargowym,
4) wybór ofert na dostawy, usługi i roboty budowlane do wartości 30.000 EURO oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie
5) udział w pracach komisji przetargowej i prowadzenie jej dokumentacji,
6) prowadzenie prac związanych z organizacją i przygotowaniem inwestycji gminnych,
7) nadzór nad realizacją inwestycji gminnych i remontami, kapitalnymi,
8) rozliczanie i udział w odbiorach realizowanych inwestycji i remontów kapitalnych oraz opisywanie faktur za zrealizowane roboty, dostawy i usługi,
9) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych.
10) wyszukiwanie wśród programów (unijnych i krajowych) ofert pomocy finansowej dla jst,
11) współpraca z Lokalną Grupą Działania Lider + działającą na terenie powiatu pleszewskiego
12) współpraca ze stanowiskiem do spraw komunikacji, dróg, gospodarki komunalnej i telekomunikacji
13) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – ZPI.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1244
08 lutego 2018 08:12 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:44 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:04 (Ewa Wasielewska) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany