Przetargi

Wybierz rok

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W KARMINIE

Ogłoszenie nr 586535-N-2020 z dnia 2020-09-21 r. Gmina Dobrzyca: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W KARMINIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

BUDOWA DRÓG GMINNYCH

Ogłoszenie nr 621863-N-2019 z dnia 2019-11-14 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA DRÓG GMINNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

BUDOWA DROGI GMINNEJ GUSTAWÓW – KARMINIEC

Ogłoszenie nr 586441-N-2019 z dnia 2019-08-14 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA DROGI GMINNEJ GUSTAWÓW – KARMINIEC OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Ogłoszenie nr 560395-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II

Dobrzyca, 27.07.2018 r. ZPI.271.1.16.2018 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II”

Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. Etap I – budowa kanalizacji deszczowej w cz. ul. Stefańskiego, ul. Promiennej i dz. nr 1523

Ogłoszenie nr 565184-N-2018 z dnia 2018-05-29 r. Gmina Dobrzyca: Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. Etap I – budowa kanali

Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów

Ogłoszenie nr 559436-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Gmina Dobrzyca: Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Przebudowa dróg gminnych

Ogłoszenie nr 509779-N-2018 z dnia 2018-01-25 r. Gmina Dobrzyca: Przebudowa dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty

Przebudowa dróg gminnych

Ogłoszenie nr 65079 - 2017 z dnia 2017-04-12 r. Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P)

Ogłoszenie nr 46265 - 2017 z dnia 2017-03-17 r. Dobrzyca: Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Zatrzymaj banner przewijany