stanowisko do spraw komunikacji, dróg, gospodarki komunalnej i telekomunikacji

1) prowadzenie spraw dot. zezwalania na wykorzystanie dróg gminnych w sposób szczególny,
2) prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu oraz oznakowaniem dróg gminnych,
3) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych,
4) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do wartości 30 000 euro,
5) realizacja inwestycji drogowych, remontów dróg, utrzymania dróg,
6) realizacja inwestycji w zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz utrzymania oświetlenia na terenie gminy,
7) współpraca ze Spółką „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy,
8) prowadzenie spraw dot. utrzymania czystości i zieleni na drogach, placach, skwerach, placach zabaw i terenach rekreacyjnych,
9) sprawy zimowego utrzymania dróg gminnych,
10) prowadzenie spraw dot. transportu zbiorowego,
11) współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg powiatowych,
12) sprawy zaopatrzenia w nośniki energetyczne na terenie Gminy,
13) sprawy telekomunikacje, współpraca z operatorami
telefonicznymi,
14) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych,
15) współpraca ze stanowiskiem ds. organizacyjnych, planowania, kultury i promocji gminy oraz zastępstwo w tym zakresie,
16) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – KDr.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 997
08 lutego 2018 08:13 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:45 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:11 (Ewa Wasielewska) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany