Informatyk

1) czuwanie nad poprawnym działaniem wszystkich systemów użytkowych wdrożonych w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca,
2) konserwacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowej,
3) szkolenie pracowników z zakresu obsługi i znajomości systemów komputerowych,
4) wdrażanie nowych systemów komputerowych,
5) doradztwo w zakresie zakupu sprzętu i programów komputerowych,
6) nadzór nad wizualną formą Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu Gminy,
7) ochrona danych informatycznych i ich zabezpieczenie w tym ochrona zbiorów danych prowadzonych w formie elektronicznej,
8) prowadzenie spraw związanych z badaniami i spisami statystycznymi oraz przygotowywanie sprawozdań, ankiet i analiz na potrzeby gminy i innych instytucji,
9) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia informacji publicznej i petycji,
10) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem osób skierowanych przez sądy do wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy do Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, współpraca w tym zakresie z sądami,
11) prowadzenie archiwum zakładowego,
12) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza .

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem Inf.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 797
08 lutego 2018 08:17 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 08:17 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:46 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany