stanowisko do spraw obsługi kasy, opłat i podatków

1) obsługa kasy w tym , pobieranie opłaty skarbowej
2) prowadzenie rejestru opłaty skarbowej,
3) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach umarzania i odraczania łącznych zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych,
4) prowadzenie ewidencji wpłat podatku od środków transportu,
5) rozliczanie kart drogowych samochodów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu ochotniczej straży pożarnej, w tym zakupy i rozchody paliw i olejów,
6) obsługa biura podawczego,
7) udzielanie interesantom informacji o kompetencjach organów i instytucji,
8) rozpisywanie wyciągów
9) współpraca ze stanowiskiem ds., kancelaryjno-technicznych oraz zastępstwo w tym zakresie,
10) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – Upod.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 650
08 lutego 2018 08:21 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:47 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
22 grudnia 2016 13:38 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany