stanowisko do spraw sportu, rekreacji i utrzymania gminnych obiektów sportowych

1) wspieranie i stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku w tym współpraca ze szkołami i organizacjami społecznymi,
2) udostępnianie użytkownikom gminnych obiektów sportowych
i nadzór nad ich właściwą eksploatacją,
3) utrzymanie, pielęgnacja i remonty gminnych obiektów sportowych,
4) organizowanie konkursów na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje i stowarzyszenia,
5) organizowanie i współorganizowanie z innymi podmiotami imprez sportowo-rekreacyjnych ,
6) koordynowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
7) współpraca ze stanowiskiem ds. organizacyjnych, planowania, kultury i promocji gminy
8) współpraca ze stanowiskiem ds. obsługi Rady Miejskiej oraz zastępstwo w tym zakresie
9) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem KF.

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1024
08 lutego 2018 08:22 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:47 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
22 grudnia 2016 13:40 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany