Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o projektach realizowanych przez Gminę Dobrzyca współfinansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Dobrzyca realizuje projekty: pn. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 751/3 PRZY ULICY KROTOSZYŃSKIEJ W DOBRZYCY SOŁECTWO DOBRZYCA – NOWY ŚWIAT NA CELE REKREACYJNE - PRZYWRÓCENIE DAWNEJ ŚWIETNOŚCI MIEJSCA CZYNNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW”, pn. „UATRAKCYJNIENIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY SALI WIEJSKIEJ I...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 12 lipca 2016 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 10 czerwca 2016 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej

Dobrzyca, dnia 13 maja 2016 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na...

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu na terenie Gminy Dobrzyca.

Urząd Statystyczny w Poznaniu realizujący misję statystyki publicznej w zakresie badań ankietowych zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gminy Dobrzyca o rozpowszechnienie informacji dotyczących badań, które będą przeprowadzone w kwietniu br. przez ankieterów statystycznych – pracowników urzędu statystycznego...

Ogłoszenie o naborze projektów na realizację zadań z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów na realizację zadań z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

O SPOSOBACH ZBIERANIA ODPADÓW

POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE Wrzucamy do pojemnika Nie możemy wrzucać do pojemnika naczynia żaroodporne, kryształ, kieliszki, szklanki, porcelanę, fajansy, ceramika lustra potłuczone, doniczki potłuczone kartoniki po mleku i sokach, jednorazowe naczynia, zatłuszczony papier po margarynie lub maśle, kalka, papier woskowy i...

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW TRZEBOWA

Terminy odbioru odpadów 2016 w miejscowości: TRZEBOWA MIESIĄC DZIEŃ ODPADY KOMUNALNE (POJEMNIKI) ODPADY SELEKTYWNE (tworzywa sztuczne – żółte worki) ODPADY SELEKTYWNE (szkło oraz makulatura) STYCZEŃ 13,27 14 25 LUTY 9,23 8 19 MARZEC 9,23 9 21 KWIECIEŃ 8,22 11 21 MAJ 10,24 12 23 CZERWIEC 8,22 9 21 LIPIEC 8,22 11 21 SIERPIEŃ 8,24 8 22 WRZESIEŃ 8,22 8 21 PAŹDZIERNIK 10,24 10 21 LISTOPAD 10,25 10 23 GRUDZIEŃ 9,23 9 21 UWAGA...

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW TRZEBIN

Terminy odbioru odpadów 2016 w miejscowości: TRZEBIN MIESIĄC DZIEŃ ODPADY KOMUNALNE (POJEMNIKI) ODPADY SELEKTYWNE (tworzywa sztuczne – żółte worki) ODPADY SELEKTYWNE (szkło oraz makulatura) STYCZEŃ 13,27 14 25 LUTY 9,23 8 19 MARZEC 9,23 9 21 KWIECIEŃ 8,22 11 21 MAJ 10,24 12 23 CZERWIEC 8,22 9 21 LIPIEC 8,22 11 21 SIERPIEŃ 8,24 8 22 WRZESIEŃ 8,22 8 21 PAŹDZIERNIK 10,24 10 21 LISTOPAD 10,25 10 23 GRUDZIEŃ 9,23 9 21 UWAGA...

Zatrzymaj banner przewijany