Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o XXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 21 lutego 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca informuje, że w dniu 21 lutego

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 20 lutego 2017 r.

Informujemy, że w dniu 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

Informacja o XXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca informuje, że w dniu 30 s

Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu na terenie Gminy Dobrzyca.

Urząd Statystyczny w Poznaniu realizujący misję statystyki publicznej w zakresie badań ankietowych prowadził będzie ponownie na terenie Gminy Dobrzyca w styczniu b.r. badanie „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”. Jest to badanie kwartalne, które powtórzy się w kwietniu, lipcu...

Informacja o możliwości pozyskania środków finansowych na termomodernizację, wymianę źródła ciepła oraz inwestycje w zakresie OZE dla budynków mieszkalnych

MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne:

Informacja o XXVI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 29 grudnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca informuje, że w dniu 29 grud

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w miesiącu grudniu.

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13:00

Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu na terenie Gminy Dobrzyca.

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu na terenie Gminy Dobrzyca. Urząd Statystyczny w Poznaniu realizujący misję statystyki publicznej w zakresie badań ankietowych prowadzi na terenie Gminy Dobrzyca "Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)". W załączeniu ulotka informacyjna i plakat dotyczący tego badania.

Informacja o XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 listopada 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 13:00

Zatrzymaj banner przewijany