Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 października 2017 r.

 
 
 
Informujemy, że w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 15 września 2017 r.
4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych w 2017 r. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany, „zmiany” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca,
c) zmieniającej uchwałę nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2026,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2017 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2017 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 134
23 października 2017 11:37 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
23 października 2017 11:08 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 października 2017 11:08 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany