Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 21 grudnia 2017 r.

 
 
 
Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 30 października 2017 r.
4. Rozpatrzenie projektu planu pracy Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca na 2018 r.
5. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca na 2018 r.
6. Omówienie projektu budżetu gminy na 2018 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2026. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
b) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, 
c) w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
d) w sprawie ustalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2017 rok",
f) w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2018 rok”,
g) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Karminek i Koźminiec,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2024,
i) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek
 
 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.12.2017 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2017 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 231
13 grudnia 2017 09:17 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
13 grudnia 2017 09:17 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 grudnia 2017 09:16 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany