Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 sierpnia 2019 r.

 
 
Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 24 czerwca 2019 r.
 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzyca.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał.Wolne głosy i wnioski.
  1. w sprawie zorganizowania dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół, w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku – projekt uchwały nr 87,
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca – projekt uchwały nr 88,
  3. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzycy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt uchwały nr 89,
  4. w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobrzyca” do organu regulacyjnego – projekt uchwały nr 90,
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032 – projekt uchwały nr 91,
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok – projekt uchwały nr 92.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.08.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2019 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 623
22 sierpnia 2019 09:03 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2019 09:02 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2019 09:01 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany