Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

 

OGŁOSZENIE

 

 Burmistrz Gminy Dobrzyca

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

 

do konsultacji

nad projektem “Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca

z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

 

W związku z powyższym zapraszam na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się

w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 13:00

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

 

Spotkanie ma na celu poznanie opinii zainteresowanych organizacji

w zakresie ustaleń ww. projektu programu oraz zebranie ewentualnych opinii

i uwag do projektu.

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione

Radzie Miejskiej Gminy Dobrzyca oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyca.

 

Projekt “Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi

na rok 2018” będący przedmiotem konsultacji stanowi

załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Burmistrz

(-) Jarosław Pietrzak

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.11.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Szewczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2017 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 112
10 listopada 2017 19:03 Karolina Janczewska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2017 19:03 Karolina Janczewska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2017 19:03 Karolina Janczewska - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany