Prawo miejscowe (2004)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XII/68/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

UCHWAŁA Nr XII/68/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9d, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 póz. 1591) art. 109, art. 122, art. 124, ust. 1. 2 pkt. 1,2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt.l ustawy z dnia...

UCHWAŁA Nr. XVIII/118/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

UCHWAŁA Nr. XVIII/118/04 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 29 listopada 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U....

UCHWAŁA Nr.XVII/110/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

UCHWAŁA Nr.XVII/110/04 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 27 października 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz....

UCHWAŁA Nr. XVI/104/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

UCHWAŁA Nr. XVI/104/04 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 31 sierpnia 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U. z 2003r...

UCHWAŁA XV/95/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

U C H W A Ł A Nr. XV/ 95 /04 R A D Y G M I N Y D O B R Z Y C A z dnia 28 czerwca 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz. 15 ...

UCHWAŁA Nr. XI/64/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

UCHWAŁA Nr. XI/64/03 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 30 grudnia 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U.z 2003r...

UCHWAŁA Nr XV/86/04 w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Dobrzycy

UCHWAŁA Nr XV/86/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z przepisami...

UCHWAŁA Nr. VIII/47/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

UCHWAŁA Nr. VIII/47/03 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 05 września 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U.z...

UCHWAŁA Nr VII/44/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

UCHWAŁA Nr VII/44/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 póz. 1591 ) oraz art. 124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U. z 2003r...

UCHWAŁA Nr. V /33/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

UCHWAŁA Nr. V /33/03 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 28 marca 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r ze zm.) oraz art.124 ust. l ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 155 póz. 1014 z 1998r ze...

Zatrzymaj banner przewijany