Prawo miejscowe (2005)

Wybierz rok

Uchwała Nr XIX/122/04 z dnia 29.XII.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

UCHWAŁA Nr. XIX/122/04 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 29 grudnia 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U. z...

Uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 29.XI.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

UCHWAŁA Nr. XVIII/118/04 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 29 listopada 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U....

Uchwała Nr XVII/110/04 z dnia 27.10.04 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

UCHWAŁA Nr.XVII/110/04 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 27 października 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz....

Budżet Gminy Dobrzyca na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr.III/20/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9d, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001r ze zmianami ( Dz. U. Nr 142 póz. 1591) art. 109, art. 122, art. 124, ust. l ust. 2 pkt. 1,2, ust. 3, art....

Uchwała Nr XV/95/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

U C H W A Ł A Nr. XV/ 95 /04 R A D Y G M I N Y D O B R Z Y C A z dnia 28 czerwca 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz. 15 ...

Uchwała Nr XIV/83/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

UCHWAŁA Nr. XIV/83/04 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 28 kwietnia 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U.z 2003r...

Uchwała Nr XIII/77/04 z dnia 24 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

UCHWAŁA Nr. XIII/77/04 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 24 marca 2004r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U.z 2003r...

Zatrzymaj banner przewijany