Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 listopada 2017 r.


Informujemy, że w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 27 września 2017 r.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
c) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”,
d) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości,
e) w sprawie podatku od środków transportowych,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2026,
g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
 
  
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.11.2017 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2017 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 257
17 listopada 2017 11:15 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2017 10:56 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
17 listopada 2017 10:56 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany