Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 24 sierpnia 2018 r.

 

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 26 czerwca 2018 r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.
5. Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032 za pierwsze półrocze 2018 r.
6. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za pierwsze półrocze 2018 r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RPWP. 07.01.02-30-0082/17,
b) w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobrzyca na lata 2018 - 2022",
c) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
e) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.08.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2018 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 309
17 sierpnia 2018 09:22 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2018 09:21 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2018 09:15 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany