Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 7 maja 2019 r.


Informujemy, że w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 25 marca 2019 r.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2018 r.
5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy w 2018 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
7. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyca.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Koźminiec, Izbiczno, Karmin i Strzyżew,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska,
c) w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy,
d) w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Lutyni,
e) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy,
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2019 16:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 776
30 kwietnia 2019 16:33 (Karolina Janczewska) - Opublikowanie dokumentu.
30 kwietnia 2019 16:33 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 kwietnia 2019 16:29 (Karolina Janczewska) - Ukrycie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany