Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 września 2019 r.

 

Informujemy, że w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 24 czerwca oraz 27 sierpnia 2019 r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za pierwsze półrocze 2019 r.
5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za pierwsze półrocze 2019 r.
6. Rozpatrzenie informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy w pierwszym półroczu 2019 r. 
7. Rozpatrzenie informacji o stanie dróg i ulic na terenie Gminy Dobrzyca. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. S. Mikołajczyka w Dobrzycy,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r.,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
  
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2019 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 563
24 września 2019 15:33 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2019 15:32 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2019 15:27 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany