Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 29 października 2019 r.

 
Informujemy, że w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 26 września 2019 r.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych w 2019 r. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Dobrzyca pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie (projekt nr 100),
b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca (projekt nr 101),
c) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (projekt nr 102), 
d) zmieniającej uchwałę nr X/79/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobrzyca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (projekt nr 103),
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032 (projekt nr 104),
f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (projekt nr 105).
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek
 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.10.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2019 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 464
21 października 2019 10:37 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2019 10:32 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany