Zapytania ofertowe

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2019

Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na ZIMOWE  UTRZYMANIE  DRÓG  GMINNYCH  NA  TERENIE  GMINY  DOBRZYCA w roku 2019.

Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralnymi częściami  są wzory druków, wykaz zadań, mapa poglądowa oraz specyfikacja techniczna.


Termin składania ofert:  do 09.11.2018 r.  Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ofert : Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca  (sekretariat).
                                        


Osoba  do  kontaktu:  Agnieszka  Balcer - inspektor  d/s  komunikacji,  dróg, gospodarki komunalnej i telekomunikacji, tel. 62 7413013  wew. 35Burmistrz
/-/ mgr Jarosław Pietrzak


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2018 07:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Balcer
Ilość wyświetleń: 313
22 listopada 2018 09:55 (Agnieszka Balcer) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 08:03 (Agnieszka Balcer) - Dodanie załącznika [specyfikacja__techniczna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 08:02 (Agnieszka Balcer) - Dodanie załącznika [mapa_pogladowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany