Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr SG.0152-12/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w drodze przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu

Zarządzenie Nr SG.0152-12/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w drodze przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu Na podstawie art. 19 i 21 ustawy z dni

Zarządzenie Nr SG.0152-10/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Zarządzenie Nr SG.0152-10/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Zarządzenie Nr SG.0152-9/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Zarządzenie Nr SG.0152-9/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Zarządzenie Nr SG.0152-8/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dobrzyca.

Zarządzenie Nr SG.0152-8/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 39 ust

Zarządzenie nr 0152-3/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dn. 14 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca

Zarządzenie Nr 0152-3/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 104&

Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Dobrzyca i Dobrzyca – Nowy Świat.

Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Dobrzyca i Dobrzyca - Nowy Świat.

Zatrzymaj banner przewijany