Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REGUALMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

UCHWAŁA NR XVI/131/2016 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 22 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr SG.0152-6/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy.

Zarządzenie Nr SG.0152-6/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy

Zarządzenie Nr SG.0152-12/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15 grudnia 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dobrzycy.

Zarządzenie Nr SG.0152-12/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15 grudnia 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dobrzycy. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zew zmianami/, zarządzam...

Uchwała Nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996...

Zatrzymaj banner przewijany