Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr XLIX/315/10 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV/130/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z placów zbaw i gier zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLIX/315/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV/130/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2...

Uchwała nr XLIX/314/10 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Dobrzyca do stanu faktycznego

Uchwała nr XLIX/314/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Dobrzyca do stanu faktycznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 92...

Uchwała nr XLVI/298/10 w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Uchwała nr XLVI/298/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca...

Uchwała nr XLVI/297/10 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego

Uchwała nr XLVI/297/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy...

Uchwała nr XLVI/296/10 w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Uchwała nr XLVI/296/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej...

Uchwała nr XLVI/295/10 w sprawie szczególowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała nr XLVI/295/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania...

Uchwała nr XLVI/293/10 w/s absolutorium za rok 2009 dla Wójta Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLVI/293/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Wójta Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r....

Uchwała nr XLVI/292/10 w/s zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLVI/292/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591...

Uchwała Nr XLVI/291/10 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Dobrzyca do stanu faktycznego

Uchwała Nr XLVI/291/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Dobrzyca do stanu faktycznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami/ oraz art. 30 ust....

Uchwała nr XLV/291/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 wody pobieranej do celów socjalno - bytowych

Uchwała nr XLV/291/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 wody pobieranej do celów socjalno – bytowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi...

Zatrzymaj banner przewijany