Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr. XI/64/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

UCHWAŁA Nr. XI/64/03 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 30 grudnia 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U.z 2003r...

UCHWAŁA Nr XV/86/04 w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Dobrzycy

UCHWAŁA Nr XV/86/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z przepisami...

UCHWAŁA Nr. VIII/47/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

UCHWAŁA Nr. VIII/47/03 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 05 września 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr. 142 póz. 1591 ), oraz art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U.z...

UCHWAŁA Nr VII/44/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

UCHWAŁA Nr VII/44/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 póz. 1591 ) oraz art. 124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych Dz. U. z 2003r...

UCHWAŁA Nr. V /33/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

UCHWAŁA Nr. V /33/03 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 28 marca 2003r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r ze zm.) oraz art.124 ust. l ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 155 póz. 1014 z 1998r ze...

UCHWAŁA Nr IIl/21 02 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

UCHWAŁA Nr IIl/21 02 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 30 grudnia 2002r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z 2001r ze zm.) oraz art. 124 ust. l ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 155 póz. 1014 z 1998 r...

Statut GZEAS w gminie Dobrzyca

Załącznik do uchwały Nr XIII/75/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 marca 2004 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzycy Rozdział I - Postanowienia wstępne § 1 1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrzycy zwany dalej Zespołem, jest gminną jednostką organizacyjną...

Zatrzymaj banner przewijany