stanowisko do spraw organizacyjnych, planowania, kultury i promocji gminy:

1. organizacja współpracy z sołtysami i obsługa funduszu sołeckiego,
2. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i remontem sal wiejskich
3. prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych,
4. sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej,
5. koordynowanie działalności gminnych instytucji kultury, prowadzenie rejestru tych instytucji,
6. organizacja działań i prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, w tym przygotowywanie strategii rozwoju Gminy oraz planów rozwoju lokalnego Gminy,
7. dokumentowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych i gospodarczych gminy,
8. działania rozwijające i podtrzymujące współpracę zagraniczną, obsługa delegacji zagranicznych,
9. monitorowanie dostępności środków pomocowych,
10. opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dotacje i fundusze pomocowe, strukturalne, spójności i inicjatyw wspólnotowych,
11. realizacja projektów inwestycyjnych,
12. realizacja zadań z zakresu turystyki i informacji turystycznej,
13. współpraca ze stanowiskiem do spraw sportu, rekreacji i utrzymania gminnych obiektów sportowych,
14. współpraca ze stanowiskiem do spraw komunikacji, dróg, gospodarki komunalnej i telekomunikacji oraz zastępstwo w tym zakresie,
15. wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzonych przez to stanowisko oznacza się symbolem POK.

Dokumenty

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1190
08 lutego 2018 08:12 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:44 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:05 (Ewa Wasielewska) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany