stanowisko do spraw wymiaru podatków

1) wymiar podatków i opłat lokalnych ,
2) prowadzenie ewidencji podatników,
3) zbieranie informacji i kontrola podatników w zakresie prawidłowości zmian podatkowych jak również powszechności opodatkowania,
4) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach ulg podatkowych wynikających z przepisów prawa i innych należności w granicach uprawnień,
5) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat
6) wydawanie zaświadczeń wynikających z przepisów kpa,
7) współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości podatkowej oraz zastępstwo w tym zakresie
8) współpraca ze stanowiskiem do spraw obsługi kasy, opłat i podatków oraz zastępstwo w tym zakresie
9) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – Wpod.

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 802
08 lutego 2018 08:20 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:32 Ewa Wasielewska - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany