Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr SG.0050.45.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 września 2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.45.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 września 2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (

Zarządzenie Nr SG.120.14.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca

Na podstawie art. 104² § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy / t.j. Dz.U. z 2020r. , poz. 1320 /, art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / t.j. Dz.U. z 2019r. , poz. 1282 / art. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...

Zarządzenie Nr SG.0050.11.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.11.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca na lata 2020 - 2022. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3&nbs

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16.05.2019 r.

Zarządzenie NR 0050.19.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8...

Zatrzymaj banner przewijany