Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 4/2011 WÓJTA GMINY DOBRZYCA Z DNIA 21.03.2011R. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadania z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 21 marca 2011r. W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadania z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportow

Zarządzenie Nr SG.0152-17/10 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania dodatkowego członka Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA ”

Zarządzenie Nr SG.0152-17/10 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania dodatkowego członka Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I 

Zarządzenie Nr SG.0152-14/10 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie powołania dodatkowego członka Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie kredytu złotowego w wysokości 2 193 000 PLN netto z przeznaczeniem na wydatki majątkowe”

Zarządzenie Nr SG.0152-14/10 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie powołania dodatkowego członka Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie kredytu złotowego w wysokości 2 193 000

Zatrzymaj banner przewijany