Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr SG.0152-17/09 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Dobrzyca.

ZARZĄDZENIE NR SG.0152-17/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) w związku z 42 ust1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach...

OGŁOSZENIE o drugim etapie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury

Komunikat Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury zostali zakwalifikowani: - Pan Wojciech Maniak zam. Strzyżew, - Pan Dariusz Szczotka zam. Ligota. Rozmowy kwalifikacyjne z wyżej wymienionymi osobami odbędą się w dniu 21 grudnia 2009r. w Urzędzie Gminy w Dobrzycy. ...

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY 63-330 Dobrzyca Woj.wielkopolskie OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca,2009-10-15 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 października 2009...

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca,2009-10-15 GGiOŚ 7624-10/09 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca,2009-10-13 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 października...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dobrzyca, dnia 29.09. 2009r WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie GGiOŚ 7624-10/09 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 24.09. 2009r GGiOŚ 7624-9/09 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze...

WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2008 r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.Nr 251, poz.1885).Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Osoby,...

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na wolne stanowisko pracy: Doradca kluczowy w Stowarzyszeniu „ Wspólnie dla Przyszłości”.

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na wolne stanowisko pracy: Doradca kluczowy w Stowarzyszeniu „ Wspólnie dla Przyszłości”. W wyniku posiedzenia komisji konkursowej w dniu 30.07.2009 do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowały się następujące osoby: Pani Hanna Beata Bielarz Pani Agata Jańczak W wyniku rozmowy...

Zatrzymaj banner przewijany