Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zgłaszaniu wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie o zgłaszaniu wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że w terminie od 30 grudnia 2011 do 16 stycznia 2012 roku można składać wnioski w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca. Wniosek o zmianę miej...

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 23 września 2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do dzierżawy. Działając na podstawie art.35

Informacja

I N F O R M A C J A Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania /w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 roku/ na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkan

Informacja

I N F O R M A C J A Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców /w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 roku/.

Zatrzymaj banner przewijany