Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr SG.120.27.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28.12.2017r. w sprawie: wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenie Nr SG.120.27.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28.12.2017r. w sprawie: wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017, poz 1875) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

ZARZĄDZENIE Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracyw 2018 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca

ZARZĄDZENIE Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2017 poz. 1875 ze zm. ) w związku z art. 129 § 1 i art.130...

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.9.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie opracowania „GMINNEGO PLANU WYKORZYSTANIA ZASOBU nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca na lata 2017 - 2019”.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.9.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie opracowania „GMINNEGO PLANU WYKORZYSTANIA ZASOBU nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca na lata 2017 - 2019”. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,...

Zatrzymaj banner przewijany