Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzyca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew – Dobrzyca gr. z powiatem krotoszyńskim, etap I przebudowa drogi nr 4309P Pleszew - Dobrzyca ”w obrębie gminy Dobrzyca i gminy Pleszew z przebiegiem oznaczonym na załączniku graficznym.

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzyca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew – Dobrzyca gr. z powiatem krotoszyńskim, etap I przebudowa drogi nr 4309P Pleszew...

Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Dobrzyca z przebiegiem sieci oznaczonym na załączniku graficznym

Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Dobrzyca z przebiegiem sieci oznaczonym na załączniku graficznym” GGiOŚ 7624-1/09...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY Dobrzyca,2009-05-18 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie GGiOŚ 7624-1/09 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 par. 1 kpa Wójt Gminy Dobrzyca zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały...

Zatrzymaj banner przewijany