Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat ostrzegawczy - burze z gradem - dnia 21.06.2013

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 56 wydanego przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu w dniu 21.06.2013 r. Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1 Obszar: ...

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY GRUNTÓW

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2013-06-21 GGiOŚ.6845.2.2013 Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Dobrzyca...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 11 czerwca 2013 roku OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 11 czerwca 2013 roku OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz....

Zatrzymaj banner przewijany