Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków do konkursów „Vouchery dla przedsiębiorstw” i „Vouchery dla inicjatyw klastrowych” – zakończenie naboru 13.10.2014 r.

Trwa nabór wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a wspierających współpracę biznesu z nauką. W ramach konkursów można otrzymać refundację kosztów prac badawczo-rozwojowych nakierowanych na opracowanie koncepcji...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złożagazu ziemnego Karmin i gazociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 15 lipca 2014 roku. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złoża gazu ziemnego Karmin i gazociągu

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złoża gazu ziemnego Karmin i gazociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 15 lipca 2014 roku. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złoża gazu ziemnego Karmin i gazociągu wraz z

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych.

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu oraz Burmistrz Gminy Dobrzyca w ramach planowych działań prewencyjnych kieruje apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Informacja dostępna...

Zarządzenie dotyczące zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobrzyca.

Treść zarządzenia w załączniku do wiadomości.

Zatrzymaj banner przewijany