Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej

Dobrzyca, dnia 13 maja 2016 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na...

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że został przedłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gmin Powiatu Pleszewskiego. Wnioski należy składać w siedzibie tut. Urzędu w terminie do 15 kwietnia 2016r. BURMISTRZ mgr Jarosław Pietrzak...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego sygnałów o szkodach w oziminach powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania, rolnicy u których wystąpiły szkody w wyżej wymienionych uprawach, mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w siedzibie...

Informacja o mających się odbyć badaniach przeprowadzonych przez Urząd Statystyki w Poznaniu.

„Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” oraz „Badanie budżetów gospodarstw domowych” to badania cykliczne statystyki publicznej - Urzędu Statystycznego w załączeniu przekazujemy Państwu materiały informacyjne o w/w badaniach.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA o zmiarze przebudowy dróg gminnych

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015.460) informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowych: 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 628534P w Galewie (cz. dz. nr 87) 2. BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ul. Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy...

Bezpłatne porady prawne w ramach akcji "NIEBIESKI PARASOL"

Ogłoszenie Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje już po raz kolejny akcję „Niebieski parasol”. W ramach tej akcji, w 2015 r., bezpłatne porady prawne zostaną zorganizowane w kwietniu i we wrześniu. W Gminie Dobrzyca w poniedziałek, 14 września br. o godzinie 8:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca na sali...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 17 lipca 2015 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulic Pleszewskiej i Ostrowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 17 lipca 2015 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulic Pleszewskiej i Ostrowskiej wraz z prognozą oddziaływania...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Dobrzyca, 26 czerwca 2015 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015...

Zatrzymaj banner przewijany