Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 10 czerwca 2016 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście D

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej

Dobrzyca, dnia 13 maja 2016 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że został przedłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gmin Powiatu Pleszewskiego. Wnioski należy składać w siedzibie tut. Urzędu w terminie do 15 kwietnia 2016r. &nb

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego sygnałów o szkodach w oziminach powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania, rolnicy u których wystąpiły szkody w wyżej wymienionych uprawach, mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w siedzibie...

Informacja o mających się odbyć badaniach przeprowadzonych przez Urząd Statystyki w Poznaniu.

„Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” oraz „Badanie budżetów gospodarstw domowych” to badania cykliczne statystyki publicznej - Urzędu Statystycznego w załączeniu przekazujemy Państwu materiały informacyjne o w/w badaniach.

Zatrzymaj banner przewijany