Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015.460 ze zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowej - PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 628543P W POLSKICH OLĘDRACH (cz. dz. nr 222, obręb Polskie Olędry). W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania...

OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 10 czerwca 2016 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście D

Zatrzymaj banner przewijany