Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że został przedłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gmin Powiatu Pleszewskiego. Wnioski należy składać w siedzibie tut. Urzędu w terminie do 15 kwietnia 2016r. &nb

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA

Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego sygnałów o szkodach w oziminach powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania, rolnicy u których wystąpiły szkody w wyżej wymienionych uprawach, mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w siedzibie...

Informacja o mających się odbyć badaniach przeprowadzonych przez Urząd Statystyki w Poznaniu.

„Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” oraz „Badanie budżetów gospodarstw domowych” to badania cykliczne statystyki publicznej - Urzędu Statystycznego w załączeniu przekazujemy Państwu materiały informacyjne o w/w badaniach.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA o zmiarze przebudowy dróg gminnych

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015.460) informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowych: 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 628534P w Galewie (cz. dz. nr 87) 2. BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ul. Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana

Bezpłatne porady prawne w ramach akcji "NIEBIESKI PARASOL"

Ogłoszenie Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje już po raz kolejny akcję „Niebieski parasol”. W ramach tej akcji, w 2015 r., bezpłatne porady prawne zostaną zorganizowan

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA o zamiarze przebudowy dróg gminnych

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013.260) informuję o zamiarze PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH - UL. WROBIŃSKIEGO I UL. MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY (dz. nr 922, 1170, 1389, 1379, 1396, 948/13). W ra

Zatrzymaj banner przewijany