Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O MAJĄCYCH SIĘ ODBYĆ BADANIACH PRZEPROWADZANYCH PRZEZ URZĄD STATYSTYKI W POZNANIU.

"Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach" to badania cykliczne statystyki publicznej - Urzędu Statystycznego, które w lipcu br.realizowane będzie na terenie Gminy Dobrzyca. W załączeniu przekazujemy Państwu materiały informacyjne o w/w badaniach. Dodatkowe informacje o badaniach ankietow

INFORMACJA O MAJĄCYCH SIĘ ODBYĆ BADANIACH PRZEPROWADZANYCH PRZE URZĄD STATYSTYKI W POZNANIU.

"Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach" to badania cykliczne statystyki publicznej - Urzędu Statystycznego, które w kwietniu br.realizowane będzie na terenie Gminy Dobrzyca. W załączeniu przekazujemy Państwu materiały informacyjne o w/w badaniach.

Informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej

KDr. 7234.3.2016 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015.460 ze zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowej - PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 628560P w KARMINKU (dz. nr 195/2, część dz. 195/1, obręb Karminek). W ramach inwestycji może powstać...

Informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015.460 ze zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowej - PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 628543P W POLSKICH OLĘDRACH (cz. dz. nr 222, obręb Polskie Olędry). W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania...

Zatrzymaj banner przewijany